Füzyon nedir?

İki atom çekirdeğinin birleşmesi olayı. Küçük çekirdeklerin birleşerek, büyük bir çekirdeği meydana getirmeleri. (Bkz. Nükleer Enerji)

Hukukta, küçük bir mal varlığının büyük bir mal varlığının içine alınmak suretiyle, iki grup mal varlığının birleşmesi; işletmecilikte, iki veya daha çok ticari şirketin alacak ve borçlarını birleştirerek, yeni bir ticari ünvan altında birleşmeleridir.

Füzyonu diğer birleşmelerden ayıran en önemli özelliği, işletme sahipliğinin birleşmesidir. Bu yüzden füzyon; tek sahiple işletmelerin bir araya gelerek şirket şeklinde birleşmeleri, bir şirketin kendinden küçük bir şirketi satın almak suretiyle birleşmesi, birkaç ticari şirketin bütün faaliyetlerinde birleşmeleri şeklinde olmaktadır.

Günümüz ekonomilerinde füzyon, iş hayatında hızla büyümenin bir metodu haline gelmiştir. Çünkü işletmeler birbirleriyle yapmış oldukları rekabete son vermek isterler. Bunun yanında işletmeleri bir elden yönetmek ve büyük sermaye sağlamak için bu şekilde birleşmeye başvururlar. İktisadi, hukuki ve teknik sebeplerle füzyon şeklinde birleşmeyi şart kılmaktadır.

Ticaret Kanunu’nda füzyon için birleşen şirketlerin aynı neviden olması şartı koşulmuştur. Kollektif şirket ile komandit şirket, anonim şirket ile sermayesi paylara bölünmüş şirket birleşme bakımından aynı türden sayılmazlar.

Sözlükte "füzyon" ne demek?

1. Birkaç atom çekirdeğinin tek bir çekirdek halinde birleşmesi, çekirdek kaynaşması.

Füzyon kelimesinin ingilizcesi

n. fusion
Köken: Fransızca

Füzyon ne demek? (Ekonomi)

(Consolidation, merger) Fransızca "fusion" (birleşme, kaynaşma) kelimesinden geçme, Günümüzde şirket evliliği olarak da adlandırılan şirket birleşmelerinin bir şekli. Orijin olarak bu kavram, büyük bir işletmenin bir ya da birkaç küçük işletmeyi satmalması anlamına gelir. Ancak giderek bütün şirket birleşmelerini içerecek biçimde kapsamı genişletilmiştir. Bununla birlikte füzyonun ayırıcı özelliği işletme mülkiyetindeki birleşmedir. Bu özellik onu Kartel ve Tröst gibi türlerden ayırmaktadır. Buna göre, birkaç ticaret şirketinin birleşerek örneğin bir anonim şirket kurmaları, birkaç ufak bireysel girişimin tek bir şirket oluşturmaları, bir anonim şirketin başka bir anonim şirketin hisse senetlerini satın alması şeklindeki birleşmeler, füzyon sayılır. Bununla birlikte iki anonim şirketin birbirlerini feshederek yeni bir anonim şirket kurmaları ve ortaklara bu yeni anonim şirketin hisse senetlerinin verilmesi biçimindeki birleşmeler ayn bir grup olarak ele alınmakta ve bunlara Konsolidasyon denmektedir (Bkz. Merger, Dikey Birleşme, Yatay Birleşme).

Son eklenenler

hib
fiv

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç